Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

Informatie Corona Virus (COVID-19)

CLICK HERE FOR THIS MESSAGE IN ENGLISH

KLIK HIER VOOR WIJZIGINGEN ONDERWIJSROOSTER

Datum: 24 mei 2020

Op dit moment volgt Boswell-Bèta de landelijke ontwikkelingen op de voet. Wij staan hier voor moeilijke dilemma's: voor de meeste studenten is het inhalen van een verplicht bètavak dit voorjaar of deze zomer een vereiste om op 1 september 2020 aan een bepaalde studie te kunnen beginnen. Het doorschuiven van het onderwijs naar een latere datum zal voor veel studenten geen optie zijn.

Ons doel is daarom dat zoveel mogelijk studenten hun cursus kunnen afronden en/of examen kunnen afleggen vóór de deadline van de vervolgopleiding. Uiteraard volgen wij hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD Utrecht.

N.a.v. de positieve ontwikkelingen in de laatste maand wordt het onderwijs in juni langzaam opgestart. Een groot deel van de cursussen starten nog online of vinden in zijn geheel online plaats. Voor een aantal kleinere cursussen blijft het mogelijk om het onderwijs klassikaal te volgen. Het gebouw is hiertoe heringericht rekening houdend met de 1.5m-richtlijnen, ook is bij de meeste klassikale cursussen het maximum aantal deelnemers teruggebracht. Let op: indien de situatie klassikaal onderwijs niet langer toelaat dan kan het zijn dat de cursus online wordt afgemaakt. Het examen wordt in dat geval nog steeds in Utrecht afgenomen.

Kijk voor de gewijzigde roosters van de zomercursussen per 1 juni op de website.

Kijk voor de dagelijkse updates op de website van het RIVM.

Ook bij ons gelden de algemene richtlijnen: was geregeld je handen bij één van de waspunten en vermijd onnodig contact.

  • Ben je ziek of heb je symptomen, kom dan niet naar het gebouw. Worden de klachten erger neem dan telefonisch contact op met je huisarts.
  • Kom je net terug uit een risico-gebied, kijk dan op de website van het RIVM of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het is mogelijk om met de auto te komen. Je kunt gratis parkeren bij het gebouw.

Mocht de situatie weer veranderen dan zullen we ons beleid hierop aanpassen.

Copyright © 2012 – 2020 Boswell-Bèta / Zélide