James Boswell Cursus | Elementaire Statistiek (Bacheloraansluiting)

Inhoud cursus
Welke studie je ook volgt, vroeg of laat krijg je te maken met het vak statistiek. Niet het gemakkelijkste vak en daarom is een stevige basis onmisbaar. In deze cursus leg je de grondslag voor een goed begrip van statistisch onderzoek.

Voor een juist ingericht statistisch onderzoek is inzicht in de kansrekening essentieel. Het draait hierbij immers vaak om het verwoorden van plausibele kansen. We gaan in op het begrip kans en je leert samengestelde kansen op resultaten evalueren. Daarnaast leer je meer over statistisch onderzoek en het nemen van steekproeven. Na het nemen van een steekproef wordt het dan belangrijk te evalueren in hoeverre uitspraken binnen statistisch onderzoek standhouden dan wel stand kunnen houden. De onderwerpen van deze cursus zijn:

  • Kansrekenen
  • Verdelingen: Hypergeometrische kansverdeling; binomiale en normale verdeling
  • Het nemen van steekproeven en de daarbij gekozen datatypen
  • Het opstellen van hypothesen en toetsen via een Z-toets
  • Toetsen via de t-toets, de chi-kwadraat-toets en F-toets (Anova)
  • Correlatie en regressie
  • Interpretatie van SPSS uitvoer

Na een compacte basisherhaling van de essenties uit vwo wiskunde C en A, wordt er verder gegaan. Vanuit deze basis wordt er gewerkt naar een fundamenteel begrip van het gebruik van statistiek en de keuze van statistische toetsen en wordt er een basis gelegd voor de statistiek die je nodig hebt voor je bachelor-studie.

Deze cursus is een optimale voorbereiding op de statistiekmodules van de Faculteit Sociale Wetenschappen en andere opleidingen waarbij statistiek van belang is. Ben je al begonnen met je studie en heb je moeite met Statistiek 1? Dan is deze cursus onmisbaar.

open

open

open

open

Vragen
Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Maak hiervoor gebruik van het contact-formulier en specificeer hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt, en de precieze vraag die je hebt.

Let op dat je je bijtijds inschrijft. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt besloten of deze al dan niet doorgaat en bij te weinig inschrijvingen kan de cursus worden afgelast.

Cursussen
up
Details
Statistiek - Voorjaarscursus 2020
up
Details
Statistiek - Zomercursus 2020
 

 

Updates COVID-19 Corona

Nieuws

10.03.2020 Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor de najaarscursussen.

 

 

Rooster Studielab

Let op: vanaf 6-1-2020 wordt het aantal studielab bijeenkomsten uitgebreid van 2x naar 4x per week!

01.03.2020 Schrijf je nu voor onze nieuwe zomercursus Wiskunde D