Boswell-Bèta is de voormalige bèta-afdeling van het James Boswell Instituut van de Universiteit Utrecht.

Al bijna veertig jaar verzorgt Boswell-Bèta onderwijs voor Nederlandse en buitenlandse studenten die niet direct kunnen instromen aan de universiteit.
Vijftien jaar geleden is dit uitgebreid met aanvullend onderwijs voor bachelorstudenten en toekomstige hbo-studenten.

Naast het organiseren van het 6havo- en 7vwo-tussenjaar en het afnemen van de James Boswell toelatingsexamens van de Universiteit Utrecht werkt Boswell-Bèta samen met instellingen en opleidingen door heel Nederland.

Met meer dan vijfentwintighonderd cursisten en examenkandidaten per jaar is het 'Boswell' naast het oudste ook het grootste instituut op het gebied van wiskundig en natuurwetenschappelijk aansluitingsonderwijs.

In 2012 is Boswell-Bèta verzelfstandigd tot het eerste landelijk onderwijscentrum voor bèta-aansluitingsprogramma's ten behoeve van het hoger onderwijs.

Na vijf jaar in de binnenstad is Boswell-Bèta in Augustus 2019 verhuisd naar Rijnsweerd-Zuid. Het instituut bevindt zich nu bij de MBO Utrecht en Hogeschool Utrecht aan de Daltonlaan naast de Uithof.


 

Nieuws

01.10.2019 Je kunt je nu inschrijven voor de zomercursussen 2020.

 

 

Rooster Studielab

Let op: vanaf 6-1-2020 wordt het aantal studielab bijeenkomsten uitgebreid van 2x naar 4x per week!