Het Boswell-Bèta Schakelprogramma

Welkom bij het schakelprogramma voor vluchtelingstudenten van Boswell-Bèta in samenwerking met de Universiteit Utrecht, het UAF, het RISBO (EUR), en de taalinstituten Babel, Lest Best en ULAC. Het schakelprogramma is ontworpen voor studenten die een biomedische of technische studie willen volgen aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland.

UAF

In januari 2018 starten we met een nieuwe ronde van het Schakelprogramma voor studenten die in september 2018 of september 2019 willen beginnen aan een studie aan een hogeschool of universiteit. Let op: er is plaats voor 20 nieuwe studenten in januari. We maken een selectie uit de studenten die deelnemen aan de intakedagen.
Wil je deelnemen aan het Schakelprogramma of wil je als vluchtelingstudent instromen in het reguliere onderwijsprogramma van Boswell-Bèta, meld je dan aan voor de intakedag. De intakedagen in november/december 2017 zitten voorlopig vol. De eerstvolgende intakedagen waarvoor je je kunt aanmelden zijn in maart 2018 en mei 2018. Je kunt je aanmelden voor deze intakedag via dit inschrijfformulier. Studenten die deel hebben genomen aan de intakedag en zijn geselecteerd voor het nieuwe schakeljaar, starten in september 2018 met het nieuwe Schakelprogramma.
Wanneer je je hebt aangemeld via het inschrijfformulier ontvang je uiterlijk twee weken voor de start van de intakedag een e-mail met meer gedetailleerde informatie.

Tijdens de intakedag meten we jouw niveau Wiskunde, Engels (mondeling en schriftelijk) en Nederlands (mondeling en schriftelijk). Daarnaast zullen er twee korte individuele intakegesprekken plaatsvinden waarbij we jouw motivatie en vooropleidingen bespreken.

N.B. Het programma staat open voor toekomstige studenten van alle universiteiten en hogescholen.

Let op: schrijf je niet zelf in voor cursussen op de website! UAF-studenten worden door ons ingeschreven voor cursussen. Studenten die zich zelf inschrijven voor een cursus betalen €35 administratiekosten per cursus voor het ongedaan maken hiervan.

Toelatingseisen

Het schakelprogramma is bedoeld voor vluchtelingstudenten die in hun eigen land onderwijs volgden op de middelbare school of het hoger onderwijs in de technisch-wetenschappelijke of biomedische richting.
Tijdens de intakedag moet je kunnen aantonen dat je al een ruime hoeveelheid wiskundeonderwijs hebt gehad door middel van het maken van een diagnostische wiskunde toets. Daarnaast eisen we een taalniveau Nederlands van minimaal B1. Wanneer je Engels wilt volgen in het programma heb je daarvoor ook een taalniveau Engels van minimaal B1 nodig.

Inhoud

Het programma bestaat uit cursussen en examens voor de volgende vakken:

Exacte vakkenTalen
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Engels IELTS
Nederlands B1->B2 (NT2)

De bèta-vakken volg je in het Nederlands. Om de lessen te kunnen volgen eisen we een taalniveau Nederlands van minimaal B1. Je hoeft alleen de vakken te volgen die je nodig hebt om te worden toegelaten tot de universiteit. Verder werk je aan Nederlands als tweede taal (NT2). In het programma wordt een cursus Engels aangeboden die je voorbereidt op het IELTS examen. De ingangseis voor dit vak is een niveau Engels van minimaal B1. Naast deze vakken ontwikkel je studievaardigheden, zowel algemeen als voor technische opleidingen, en is er wekelijks studiebegeleiding voor de bèta-vakken.

Programma-indeling

Afhankelijk van de vakken die je volgt, ben je een half jaar tot anderhalf jaar bezig met het volgen van cursussen. De lessen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag en eventueel op zaterdag. Het eerstvolgende startmoment voor het nieuwe Schakelprogramma is januari 2018. In dit programma bereid je je voor op de toelatingsexamens van de universiteit of hogeschool om in september 2018 of september 2019 te kunnen starten met je studie.

Kosten

Het vak Nederlands wordt gefinancierd vanuit DUO gelden.
Voor het bèta-onderwijs en Engels is een registratie bij het UAF verplicht om het programma te bekostigen.

Contact

Heb je vragen over jouw situatie of over het Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).


Schakelprogramma in het Engels

Ben je van plan om een volledig Engelstalige opleiding te gaan volgen op een Nederlandse hogeschool of universiteit? Boswell-Bèta biedt Engelstalige cursussen Wiskunde A en B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie aan. Dit zijn intensieve cursussen die ongeveer 6 weken duren. De cursussen starten op verschillende momenten (juni, juli, oktober en april). De cursussen zijn full-time, waardoor je maximaal één cursus per semester kan kiezen. We eisen een Engels niveau van minimaal B1 om deel te kunnen nemen aan de cursussen. Houd er tevens rekening mee dat een registratie bij het UAF verplicht is voor de financiering van het Engelstalig schakelprogramma.

Als je geïnteresseerd bent in een deelname aan het Engelstalige schakeljaar, kun je je inschrijven voor de eerstvolgende intakedag via het inschrijfformulier. Na het invullen van het inschrijfformulier ontvang je automatisch een uitnodiging voor de intakedag, waarbij we jouw wiskunde vaardigheden en Engels niveau zullen meten.
De eerstvolgende intakedag voor het Engelstalig schakeljaarprogramma staat
gepland op 6 oktober 2017.

Heb je vragen over het Engelstalige Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).

 

Nieuws

15.01.2018
De inschrijving voor de examens in april en mei is geopend.

Let op: Jaar- en voorjaarscursisten staan automatisch al ingeschreven.

08.11.2017
De eerste zomercursussen staan nu online. Je kunt je dus al inschrijven.

Er volgen binnenkort nog extra groepen op andere tijdstippen.

 


 

Rooster Studielab

Tweedehands boekenforum voor het kopen en doorverkopen van de studieboeken