Het Boswell-Bèta Schakelprogramma

Wil je onderwijs bij ons volgen met ondersteuning van het UAF? Let op: schrijf je niet zelf in voor cursussen op de website! UAF-studenten worden door ons handmatig ingeschreven voor cursussen. Als je je inschrijft via de website ga je akkoord met annuleringsvoorwaarden: je betaalt €35,- om de cursus te annuleren, als je te laat bent met annuleren ben je het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.

Welkom bij het schakelprogramma voor vluchtelingstudenten van Boswell-Bèta in samenwerking met de het UAF, taalinstituut Lest Best en het RISBO (EUR). Het schakelprogramma is ontworpen voor studenten die een biomedische of technische studie willen volgen aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland.

UAF

In januari 2019 starten we met een nieuwe ronde van het Schakelprogramma voor studenten die in september 2019 of september 2020 willen beginnen aan een studie aan een hogeschool of universiteit.
Let op: de intake is voor het Basisjaar zonder Nederlands in Utrecht, we nemen alleen studenten aan die hun NT2 programma II al afgerond hebben. In verband met de reiskostenvergoeding vanuit UAF is de kans op toelating klein als je ver van Utrecht woont.
Indien je geïnteresseerd bent in het volgen van een Engelstalig schakelprogramma scroll naar beneden voor 'Schakelprogramma in Engels'.

Wil je deelnemen aan het Schakelprogramma of wil je als vluchtelingstudent instromen in het reguliere onderwijsprogramma van Boswell-Bèta, houd dan deze website in de gaten.
Op dit moment kun je je niet aanmelden voor een intakedag. De inschrijving voor de intakedag op 23 november is gesloten. Op basis van de intakes in november selecteren we de kandidaten die in januari 2019 kunnen beginnen. Het eerstvolgende startmoment waarvoor je je kunt aanmelden is september 2019. In het voorjaar van 2019 publiceren we hiervoor een inschrijfformulier. Houdt de website in de gaten voor updates.

Het Nederlandstalig schakelprogramma bestaat uit een twee delen: een deel basis en een deel specialisatie.

Het basisjaar

Het basisjaar wordt georganiseerd in Utrecht (Boswell-Bèta), Tilburg (Tilburg Universiteit) en Rotterdam (Erasmus Universiteit). Je zal automatisch worden ingedeeld bij het basisjaar en de intakedag in de dichtstbijzijnde locatie gebaseerd op jouw huidige woonplaats.

In het basisjaar worden vakken aangeboden die nodig zijn voor elke vervolgopleiding of studierichting:

  • Basisvaardigheden Wiskunde
  • Wiskunde B
  • Studievaardigheden
  • Nederlands B1-B2 + NT2 examentraining
  • Engels B1-B2 + IELTS/TOEFL examentraining
  • Vaktaal* / KNM* / ONA*
* Afhankelijk van de locatie

Kijk voor meer informatie over het basisjaar in andere steden op:
Basisjaar Universiteit van Tilburg
Basisjaar Erasmus Universiteit Rotterdam

Specialisatie: schakeljaar+

Bij Boswell-Bèta kun je na succesvolle afronding van het basisjaar aanvullende cursussen volgen voor technische of biomedische studies.

Technische specialisatie
Voor de meeste technische studies is ook Natuurkunde een vereiste. Dit vak kan worden gevolgd binnen het basisjaar. In totaal duurt de voorbereiding op een technische studie dus 1 jaar.
Let op: voor toelating tot de TU Delft is Vaktaal verplicht.

Biomedisch specialisatiejaar
Voor biomedische studies is een extra vakkenpakket nodig:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie (met uitzondering van Farmacie)
  • Nederlands C1 (niet verplicht maar wel gewenst)
Voor dit traject wordt een heel extra jaar uitgetrokken. In totaal duurt de voorbereiding op een biomedische studie dus 2 jaar.

Intakeprocedure

Wanneer je je hebt aangemeld via het inschrijfformulier ontvang je uiterlijk twee weken voor de intakedag een e-mail met meer informatie. De intake bestaat uit twee rondes. Bij ronde 1 krijg je schriftelijke toetsen voor Wiskunde, Engels en Nederlands. Wanneer je goed scoort op deze toets nodigen we je uit voor ronde 2. Ronde 2 bestaat uit vier mondelingen: Engels, Nederlands, Vooropleiding en Motivatie. Na afloop van deze twee rondes hoor je of je toegelaten wordt tot het programma.

N.B. Het programma staat open voor toekomstige studenten van alle universiteiten en hogescholen.

Toelatingseisen

Het basisjaar is bedoeld voor vluchtelingstudenten die in hun eigen land het middelbaar onderwijs hebben afgerond (of bijna afgerond), of die al begonnen waren met hoger onderwijs (zoals universiteit). Tijdens de intakedag moet je kunnen aantonen dat je al een ruime hoeveelheid wiskundeonderwijs hebt gehad. Door middel van het maken van een diagnostische wiskunde toets laat je zien dat je de basis wiskunde nog beheerst. Daarnaast eisen we een taalniveau Nederlands van minimaal B1 en een taalniveau Engels van minimaal B1.
Op basis van je prestaties in het basisjaar wordt bepaald of je kunt starten met een schakeljaar+.

Programma-indeling

Afhankelijk van de vakken die je volgt, ben je een half jaar tot twee jaar bezig met het volgen van cursussen. De lessen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag en eventueel op zaterdag.

Kosten

Het vak Nederlands wordt gefinancierd vanuit DUO gelden.
Voor het bèta-onderwijs en Engels is een registratie bij het UAF verplicht om het programma te bekostigen.

Contact

Heb je vragen over jouw situatie of over het Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).


Schakelprogramma in het Engels

Ben je van plan om een volledig Engelstalige opleiding te gaan volgen op een Nederlandse hogeschool of universiteit? Boswell-Bèta biedt Engelstalige cursussen Wiskunde A en B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie aan. Dit zijn intensieve cursussen die ongeveer 6 weken duren. De cursussen starten op verschillende momenten (juni, juli, oktober en april). De cursussen zijn full-time, waardoor je maximaal één cursus per semester kan kiezen. We eisen een Engels niveau van minimaal B1 om deel te kunnen nemen aan de cursussen. Houd er tevens rekening mee dat een registratie bij het UAF verplicht is voor de financiering van het Engelstalig schakelprogramma.

Je kunt je op dit moment niet aanmelden voor een intakedag. Zodra we een intakedag openen voor het Engelse Schakelprogramma publiceren we hier het inschrijfformulier waarmee je je kunt aanmelden. Check regelmatig de website voor updates.

Heb je vragen over het Engelstalige Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).

 

Nieuws

19.12.2018 Je kunt je nu inschrijven voor de lente- en zomerexamens.

06.12.2018 Er zijn extra voorjaars- en zomercursussen online geplaatst.

03.12.2018 I.v.m. de inflatiecorrectie (CBS) worden enkele cursusprijzen per 1 januari 2019 aangepast.

 


 

Rooster Studielab