Het Boswell-Bèta Schakelprogramma

Welkom bij het schakelprogramma voor vluchtelingstudenten van Boswell-Bèta in samenwerking met de Universiteit Utrecht, het UAF, het RISBO (EUR), en de taalinstituten Babel, Lest Best en ULAC. Het schakelprogramma is ontworpen voor studenten die een biomedische of technische studie willen volgen aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland.

UAF

In september 2018 starten we met een nieuwe ronde van het Schakelprogramma voor studenten die in september 2019 of september 2020 willen beginnen aan een studie aan een hogeschool of universiteit.
Indien je geïnteresseerd bent in het volgen van een Engelstalig schakelprogramma scroll naar beneden voor 'Schakelprogramma in Engels'.

Wil je deelnemen aan het Schakelprogramma of wil je als vluchtelingstudent instromen in het reguliere onderwijsprogramma van Boswell-Bèta, meld je dan aan voor de intakedag. De eerstvolgende intakedag waarvoor je je kunt aanmelden is op 9 mei 2018. Deze intakedag is bedoeld voor studenten die een Nederlandstalig schakelprogramma willen volgen. Je kunt je aanmelden voor een van deze intakedagen via dit inschrijfformulier.

Het Nederlandstalig schakelprogramma bestaat uit een twee delen: een deel basis en een deel specialisatie.

Het basisjaar

Het basisjaar wordt georganiseerd in Utrecht (Boswell-Bèta), Tilburg (Tilburg Universiteit) en Rotterdam (Erasmus Universiteit). Je zal automatisch worden ingedeeld bij het basisjaar en de intakedag in de dichtstbijzijnde locatie gebaseerd op jouw huidige woonplaats.

In het basisjaar worden vakken aangeboden die nodig zijn voor elke vervolgopleiding of studierichting:

  • Basisvaardigheden Wiskunde
  • Wiskunde B
  • Studievaardigheden
  • Nederlands B1-B2 + NT2 examentraining
  • Engels B1-B2 + IELTS/TOEFL examentraining
  • Vaktaal* / KNM* / ONA*
* Afhankelijk van de locatie

Kijk voor meer informatie over het basisjaar in andere steden op:
Basisjaar Universiteit van Tilburg
Basisjaar Erasmus Universiteit Rotterdam

Specialisatie: schakeljaar+

Bij Boswell-Bèta kun je na succesvolle afronding van het basisjaar aanvullende cursussen volgen voor technische of biomedische studies.

Technische specialisatie
Voor de meeste technische studies is ook Natuurkunde een vereiste. Dit vak kan worden gevolgd binnen het basisjaar. In totaal duurt de voorbereiding op een technische studie dus 1 jaar.
Let op: voor toelating tot de TU Delft is Vaktaal verplicht.

Biomedisch specialisatiejaar
Voor biomedische studies is een extra vakkenpakket nodig:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie (met uitzondering van Farmacie)
  • Nederlands C1 (niet verplicht maar wel gewenst)
Voor dit traject wordt een heel extra jaar uitgetrokken. In totaal duurt de voorbereiding op een biomedische studie dus 2 jaar.

Intakeprocedure

Wanneer je je hebt aangemeld via het inschrijfformulier ontvang je uiterlijk twee weken voor de intakedag een e-mail met meer informatie. Tijdens de intake meten we jouw niveau Wiskunde, Engels (mondeling en schriftelijk) en Nederlands (mondeling en schriftelijk). Daarnaast zullen er twee korte individuele intakegesprekken plaatsvinden waarbij we jouw motivatie en vooropleidingen bespreken. Studenten die deel hebben genomen aan de intakedag en zijn geselecteerd voor het nieuwe schakeljaar, kunnen in september 2018 starten met het nieuwe Schakelprogramma.
De eerstvolgende intakedag vindt plaats op woensdag 9 mei 2018.

N.B. Het programma staat open voor toekomstige studenten van alle universiteiten en hogescholen.

Let op: schrijf je niet zelf in voor cursussen op de website! UAF-studenten worden door ons ingeschreven voor cursussen. Studenten die zich zelf inschrijven voor een cursus betalen €35 administratiekosten per cursus voor het ongedaan maken hiervan.

Toelatingseisen

Het basisjaar is bedoeld voor vluchtelingstudenten die in hun eigen land het middelbaar onderwijs hebben afgerond (of bijna afgerond), of die al begonnen waren met hoger onderwijs (zoals universiteit). Tijdens de intakedag moet je kunnen aantonen dat je al een ruime hoeveelheid wiskundeonderwijs hebt gehad. Door middel van het maken van een diagnostische wiskunde toets laat je zien dat je de basis wiskunde nog beheerst. Daarnaast eisen we een taalniveau Nederlands van minimaal B1 en een taalniveau Engels van minimaal B1.
Op basis van je prestaties in het basisjaar wordt bepaald of je kunt starten met een schakeljaar+.

Programma-indeling

Afhankelijk van de vakken die je volgt, ben je een half jaar tot twee jaar bezig met het volgen van cursussen. De lessen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag en eventueel op zaterdag.

Kosten

Het vak Nederlands wordt gefinancierd vanuit DUO gelden.
Voor het bèta-onderwijs en Engels is een registratie bij het UAF verplicht om het programma te bekostigen.

Contact

Heb je vragen over jouw situatie of over het Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).


Schakelprogramma in het Engels

Ben je van plan om een volledig Engelstalige opleiding te gaan volgen op een Nederlandse hogeschool of universiteit? Boswell-Bèta biedt Engelstalige cursussen Wiskunde A en B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie aan. Dit zijn intensieve cursussen die ongeveer 6 weken duren. De cursussen starten op verschillende momenten (juni, juli, oktober en april). De cursussen zijn full-time, waardoor je maximaal één cursus per semester kan kiezen. We eisen een Engels niveau van minimaal B1 om deel te kunnen nemen aan de cursussen. Houd er tevens rekening mee dat een registratie bij het UAF verplicht is voor de financiering van het Engelstalig schakelprogramma.

Als je geïnteresseerd bent in een deelname aan het Engelstalige schakeljaar, kun je je inschrijven voor de eerstvolgende intakedag via het inschrijfformulier. Na het invullen van het inschrijfformulier ontvang je automatisch een uitnodiging voor de intakedag, waarbij we jouw wiskunde vaardigheden en Engels niveau zullen meten.
De eerstvolgende intakedag voor het Engelstalig schakelprogramma staat
gepland op 6 maart 2018.

Heb je vragen over het Engelstalige Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).

 

Nieuws

12.03.2018
De jaar- en najaarscursussen 2018/2019 staan nu online.

15.01.2018
De inschrijving voor de examens in april en mei is geopend.

Let op: Jaar- en voorjaarscursisten staan automatisch al ingeschreven.

 


 

Rooster Studielab

Tweedehands boekenforum voor het kopen en doorverkopen van de studieboeken