Het Boswell-Bèta Schakelprogramma

Wil je onderwijs bij ons volgen met ondersteuning van het UAF? Let op: schrijf je niet zelf in voor cursussen op de website! UAF-studenten worden door ons handmatig ingeschreven voor cursussen. Als je je inschrijft via de website ga je akkoord met de annuleringsvoorwaarden: je betaalt €35,- om de cursus te annuleren, als je te laat bent met annuleren ben je het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.

Voorlichtingsbijeenkomst
schakeljaren in Utrecht

Maandag 16 Maart 2020 10:00-12:00 uur
Boswell-Bèta, Daltonlaan 400, Utrecht (zaal 1.02 + 1.03)

Welkom bij het schakelprogramma voor vluchtelingstudenten van Boswell-Bèta in samenwerking met het UAF, taalinstituut Lest Best en het RISBO (EUR). Het schakelprogramma is ontworpen voor studenten die een biomedische of technische studie willen volgen aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland.

UAF

In september 2019 zijn we gestart met een nieuwe groep studenten. Er is een extra startmoment in september 2020.
(scroll naar beneden voor 'Schakelprogramma in het Engels').

De aanmelding voor het schakelprogramma dat start in september 2020 is geopend. Op de website van het Basisjaar vind je het inschrijfformulier om je aan te melden. De eerstvolgende intakedag vindt plaats op maandag 6 april 2020. Op die dag maak je schriftelijke toetsen voor Wiskunde en Engels. Daarnaast wordt je vooropleiding getoetst aan de hand van diploma'en certificaten die je in je bezit hebt. In verband met de reiskostenvergoeding vanuit UAF is de kans op toelating klein als je niet in de buurt van Utrecht woont.

Voor de intake van het basisjaar werkt Boswell-Bèta samen met Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University.

Het Nederlandstalig schakelprogramma bestaat uit een twee delen: een deel basis en een deel specialisatie.

Het basisjaar

Het basisjaar wordt georganiseerd in Utrecht (Boswell-Bèta), Tilburg (Tilburg Universiteit) en Rotterdam (Erasmus Universiteit). Je zal automatisch worden ingedeeld bij het basisjaar en de intakedag in de dichtstbijzijnde locatie gebaseerd op jouw huidige woonplaats.

Klik hier om naar de website van het basisjaar te gaan.

In het basisjaar worden vakken aangeboden die nodig zijn voor elke vervolgopleiding of studierichting:

  • Basisvaardigheden Wiskunde
  • Wiskunde B
  • Studievaardigheden
  • Nederlands B1-B2 + NT2 examentraining
  • Engels IELTS B2 training
  • 'Vaktaal'* / KNM* / ONA*
* Afhankelijk van de locatie

Kijk voor meer informatie over het basisjaar in andere steden op:
Basisjaar Universiteit van Tilburg
Basisjaar Erasmus Universiteit Rotterdam

Specialisatie: schakeljaar+

Bij Boswell-Bèta kun je na succesvolle afronding van het basisjaar aanvullende cursussen volgen voor technische of biomedische studies.

Technische specialisatie
Voor de meeste technische studies is ook Natuurkunde een vereiste. Dit vak kan worden gevolgd tijdens of in de zomer na het basisjaar. In totaal duurt de voorbereiding op een technische studie dus 1 jaar.
Let op: voor toelating tot de TU Delft is Vaktaal verplicht.

Biomedisch specialisatiejaar
Voor biomedische studies is een extra vakkenpakket nodig:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie (met uitzondering van Farmacie)
Voor dit traject wordt een heel extra jaar uitgetrokken. In totaal duurt de voorbereiding op een biomedische studie dus 2 jaar.

Intakeprocedure

Wanneer je je hebt aangemeld via het inschrijfformulier ontvang je uiterlijk twee weken voor de intakedag een e-mail met meer informatie. De intake bestaat uit twee rondes. Bij ronde 1 krijg je schriftelijke toetsen voor Wiskunde, Engels en Nederlands. Wanneer je goed scoort op deze toets nodigen we je uit voor ronde 2. Ronde 2 bestaat uit vier mondelingen: Engels, Nederlands, Vooropleiding en Motivatie. Na afloop van deze twee rondes hoor je of je toegelaten wordt tot het programma.

N.B. Het programma staat open voor toekomstige studenten van alle universiteiten en hogescholen.

Toelatingseisen

Het basisjaar is bedoeld voor vluchtelingstudenten die in hun eigen land het middelbaar onderwijs hebben afgerond (of bijna afgerond), of die al begonnen waren met hoger onderwijs (zoals de universiteit). Tijdens de intakedag moet je kunnen aantonen dat je al een ruime hoeveelheid wiskundeonderwijs hebt gehad. Door middel van het maken van een diagnostische wiskunde toets laat je zien dat je de basis wiskunde nog beheerst. Daarnaast eisen we een taalniveau Nederlands van minimaal B1 en een taalniveau Engels van minimaal B1.
Je prestaties in het basisjaar (aanwezigheid, motivatie, huiswerk, toetsresultaten) worden continu gemonitord. Op basis van die prestaties wordt besloten of je verder kunt met specialisatievakken.

Programma-indeling

Afhankelijk van de vakken die je volgt, ben je een half jaar tot twee jaar bezig met het volgen van cursussen. De lessen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag en eventueel op zaterdag.

Kosten

Het vak Nederlands wordt gefinancierd vanuit DUO gelden.
Voor het bèta-onderwijs en Engels is een registratie bij het UAF verplicht om het programma te bekostigen. Kun je geen UAf-registratie krijgen? Neem dan contact met ons op om te bepalen wat de alternatieven zijn.
Ontvang je op dit moment een uitkering van de gemeente? Bespreek dan met je contactpersoon bij de gemeente dat je met behoud van uitkering hier onderwijs kunt volgen, zodat je in je kosten voor levensonderhoud kunt voorzien.

Contact

Heb je vragen over jouw situatie of over het Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).


Schakelprogramma in het Engels

Ben je van plan om een volledig Engelstalige opleiding te gaan volgen op een Nederlandse hogeschool of universiteit? Boswell-Bèta biedt Engelstalige cursussen Wiskunde A en B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie aan. Dit zijn intensieve cursussen die ongeveer 6 weken duren. De cursussen starten op verschillende momenten (juni, juli, oktober en april). De cursussen zijn full-time, waardoor je maximaal één cursus per semester kan kiezen. We eisen een Engels niveau van minimaal B1 om deel te kunnen nemen aan de Math A/B/C cursussen, en minimaal B2 voor Physics, Chemistry en Biology. Daarnaast moet ook je Nederlands op minimaal B1 zijn om een UAF registratie te kunnen krijgen.
Een registratie bij het UAF verplicht is voor de financiering van het Engelstalig schakelprogramma.

De intake voor het Engelstalige programma is samengevoegd met de intake voor het Nederlandstalige programma.

Wil je deelnemen aan de intakeprocedure van het Engelstalige Schakelprogramma van Boswell-Bèta?
Je kunt je op de website van het Basisjaar aanmelden voor de intakeprocedure op maandag 6 april 2020. Het eerstvolgende startmoment van het schakeljaar is in september 2020.
Geef bij de intakeprocedure duidelijk aan dat je je wil aanmelden voor een Engelstalige studie. Bereid een motivatie voor waarom het Engelstalige programma voor jou van toegevoegde waarde is. In samenspraak met UAF wordt besloten of je inderdaad in aanmerking komt voor het Engelstalige programma in Utrecht.

Heb je vragen over het Engelstalige Schakelprogramma, neem dan contact met ons op (per e-mail: of bel tussen 10-17u op werkdagen naar 030-4 300 112).

 

Nieuws

01.10.2019 Je kunt je nu inschrijven voor de zomercursussen 2020.

 

 

Rooster Studielab

Let op: vanaf 6-1-2020 wordt het aantal studielab bijeenkomsten uitgebreid van 2x naar 4x per week!