James Boswell Cursus | USE - Wiskunde voor Economen (UU)

English version of this page: http://www.boswell-beta.nl/uu/mathematics-for-economics

Inhoud cursus
Utrecht School of Economics

Deze extra lessen wiskunde sluiten aan bij de colleges wiskunde en statistiek voor (eerstejaars) economiestudenten van de Utrecht School of Economics. De voertaal van deze bijeenkomsten is Engels.

Wiskunde is voor economen een belangrijk hulpvak. Een econoom specificeert, analyseert en kwantificeert relaties tussen economische grootheden. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen prijzen en hoeveelheden, of tussen nationaal inkomen en consumptie. Daarbij maakt een econoom gebruik van zowel verbale als grafische, algebraïsche en statistische vaardigheden. Bij de Wiskunde ligt de nadruk op de derde vaardigheid. De kennis en vaardigheden die je bij Wiskunde opdoet, komen in vrijwel alle economische vakken terug. Bijvoorbeeld in de cursussen Micro-economie (basis en voortgezet), Macro-economie (basis en voortgezet), Internationale Economie, Econometrie en bij Financiering en Organisatie.

Wiskunde bevat een kennismaking met de academische vaardigheid probleem oplossen waarbij het gaat om het vermogen een bewuste, systematische, planmatige en procesgerichte aanpak van vraagstukken en problemen te hanteren.

Zowel eerstejaars als ouderejaars Economiestudenten zijn van harte welkom bij deze cursus

open

open

open

Toetsing
Geen afsluitende toets

Vragen
Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Maak hiervoor gebruik van het contact-formulier.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
 

 

Nieuws

04.04.2019 De eerste najaars- en jaarcursussen staan nu online.

01.04.2019 Er zijn extra zomercursussen online geplaatst.

 


 

Rooster Studielab