James Boswell Cursus | Voorbereiding Geneeskunde in België (VWO+)

cursus voorbereiding geneeskunde in belgie

Als je geneeskunde in België wilt gaan studeren, ben je afhankelijk van het behalen van een entreetoets die toelating tot een studie medicijnen in België toestaat.

Deze entreetoets, het toelatingsexamen arts en tandarts, ligt op een hoger niveau dan wat je hebt behaald met een eindexamen VWO met profiel NG of NT met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie in je pakket. Het slagingspercentage van deze entreetoets ligt rond de 15%, voor niet-Belgen rond de 9%. Na meerdere pogingen slaagt gemiddeld uiteindelijk ca. 38%.

Om deze entreetoets in België met succes te kunnen behalen, biedt Boswell-Bèta de gelegenheid om je, in een korte cursus, de noodzakelijke aanvullendeonderwerpen eigen te maken.

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen in wiskunde, natuur- en scheikunde aan de orde:

  Wiskunde
 • statistiek van Bayes
 • natuurlijk grondgetal en natuurlijk logaritmische functies
 • integreren van macht-, exponentiële- en logaritmische functies
 • substitutie-regel en partiële integratie
 • rekenen zonder rekenmachine
  Natuurkunde
 • differentiëren en integreren in de natuurkunde (beweging en velden)
 • hydrostatica
 • rekenen zonder rekenmachine
  Scheikunde
 • Lewis-structuren
 • elektronegativiteit, dipool-binding en dipoolmomenten
 • Lewis-structuur, zuurheid en waterstofbrugvorming
 • In herhaling: gassen en rekenen aan gassen; molair volume
 • rekenen zonder rekenmachine
  Biologie
 • De cel
 • Voortplanting
 • Genetica

Cursusduur
Deze cursus kent twee varianten: een gespreide variant (28 contacturen) in het voorjaar en intensieve zomercursussen (27 contacturen) in juni en augustus.

Studie-uren
27/28 contacturen en minimaal 25 zelfstudieuren.

Voorkennis
Natuurkunde, scheikunde, wiskunde a of b en biologie op vwo eindexamenniveau.

Materiaal
Het materiaal voor deze cursus krijg je bij de eerste bijeenkomst.

Inspanningsverplichting cursist
Actieve deelname aan de lessen, thuis opgaven maken en de behandelde stof voor de volgende lesbestuderen.

Examen
Het "toelatingsexamen arts" vindt plaats op 2 juli 2019 en het "toelatingsexamen tandarts" vindt plaats op 3 juli 2019.
Je moet uiterlijk op 15 mei om 24 uur zijn ingeschreven voor dit examen.

Vragen
Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier en specificeer hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt, en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
 

 

Nieuws

Let op: Nieuw adres per eind juli.

12.07.2019 De examendata van November / December zijn bekend gemaakt.

26.06.2019 De inschrijving voor de VO Nascholing Informatica is geopend.

20.06.2019 De Bèta4all cursussen 2019-2020 staan nu online.

 

 

Rooster Studielab