James Boswell Cursus | Wiskunde D (VWO)

Scheikunde

Inhoud cursus
Deze cursus is bedoeld voor enthousiaste wiskunde-B'ers die zich extra willen voorbereiden op het eerste jaar van een technische of bèta-opleiding.

Voor veel studenten is de overstap van de middelbare school naar het eerste jaar van een bèta-opleiding groot. Bij de wiskundevakken wordt de stof in een veel hoger tempo aangeboden dan op school. Daarnaast wordt een andere manier van denken van je verwacht. Er ligt minder nadruk op het maken van 'sommetjes' en de stof heeft een abstracter karakter. Het is belangrijk om kritisch te kunnen kijken naar een probleem en te kunnen beoordelen welke gereedschappen je nodig hebt om het probleem aan te pakken. In de wiskunde D-cursus staan deze vaardigheden centraal.

Boswell-Bèta biedt je:

  • Enthousiaste en ervaren docenten
  • Extra begeleiding tijdens het Studielab
  • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
  • Meer dan 40 jaar ervaring met deze cursussen en examens

De inhoud van de wiskunde D-cursus komt in grote lijnen overeen met landelijke programma vwo wiskunde D dat is vastgesteld door het CvTE (College voor Toetsen en Examens). De precieze invulling is tot stand gekomen in overleg met verschillende universiteiten. Tijdens de cursus bestudeer je onderwerpen die niet tot het reguliere vwo wiskunde B-programma horen, zoals complexe getallen, differentiaalvergelijkingen en mathematische statistiek.

open

open

open

open

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je, bij actieve deelname aan de lessen én een aanwezigheid van minimaal 85%, een certificaat.

Vragen
Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Maak hiervoor gebruik van het contact-formulier en specificeer hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt, en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
up
Details
VWO Wiskunde D - Zomercursus 2020
 

 

Nieuws

01.10.2019 Je kunt je nu inschrijven voor de zomercursussen 2020.

 

 

Rooster Studielab

Let op: vanaf 6-1-2020 wordt het aantal studielab bijeenkomsten uitgebreid van 2x naar 4x per week!