Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Elementaire Statistiek (Bacheloraansluiting)

Inhoud cursus

Welke studie je ook volgt, vroeg of laat krijg je te maken met het vak statistiek. Niet het gemakkelijkste vak en daarom is een stevige basis onmisbaar. In deze cursus leg je de grondslag voor een goed begrip van statistisch onderzoek.

Voor een juist ingericht statistisch onderzoek is inzicht in de kansrekening essentieel. Het draait hierbij immers vaak om het verwoorden van plausibele kansen. We gaan in op het begrip kans en je leert samengestelde kansen op resultaten evalueren. Daarnaast leer je meer over statistisch onderzoek en het nemen van steekproeven. Na het nemen van een steekproef wordt het dan belangrijk te evalueren in hoeverre uitspraken binnen statistisch onderzoek standhouden dan wel stand kunnen houden.

De onderwerpen van deze cursus zijn:

  • Kansrekenen
  • Verdelingen: Hypergeometrische kansverdeling; binomiale en normale verdeling
  • Het nemen van steekproeven en de daarbij gekozen datatypen
  • Het opstellen van hypothesen en toetsen via een Z-toets
  • Toetsen via de t-toets, de chi-kwadraat-toets en F-toets (Anova)
  • Correlatie en regressie
  • Interpretatie van SPSS uitvoer

Na een compacte basisherhaling van de essenties uit vwo wiskunde C en A, wordt er verder gegaan. Vanuit deze basis wordt er gewerkt naar een fundamenteel begrip van het gebruik van statistiek en de keuze van statistische toetsen en wordt er een basis gelegd voor de statistiek die je nodig hebt voor je bachelor-studie.

Deze cursus is een optimale voorbereiding op de statistiekmodules van de Faculteit Sociale Wetenschappen en andere opleidingen waarbij statistiek van belang is. Ben je al begonnen met je studie en heb je moeite met Statistiek 1? Dan is deze cursus onmisbaar.

Doelgroep & Leerdoelen

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor:

  • Beginnende universitaire studenten
  • Beginners in statistisch onderzoek
  • Refresh in elementaire statistiek

Leerdoelen

De cursist kent de basisbegrippen uit de kansrekening en statistiek en weet deze correct toe te passen. De cursist kan een statistische verdeling op zijn merites beoordelen.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Studie-uren

16 contacturen en ca. 40 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

Je hoeft geen boeken aan te schaffen

Voorkennis

Onderbouw havo/vwo, of de Basiscursus Wiskunde A

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Let op dat je je bijtijds inschrijft. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt besloten of deze al dan niet doorgaat en bij te weinig inschrijvingen kan de cursus worden afgelast.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2020 Boswell-Bèta / Zélide