Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Voorbereiding Geneeskunde in België (VWO+)

Als je geneeskunde in België wilt gaan studeren, ben je afhankelijk van het behalen van een entreetoets die toelating tot een studie medicijnen in België toestaat.

Deze entreetoets, het toelatingsexamen arts en tandarts, ligt op een hoger niveau dan wat je hebt behaald met een eindexamen VWO met profiel NG of NT met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie in je pakket. Het slagingspercentage van deze entreetoets voor geneeskunde ligt rond de 22%, voor Nederlanders rond de 9%. Bij de entreetoets tandheelkunde is dit respectievelijk 26% en 8%.

Om deze entreetoets in België met succes te kunnen behalen, biedt Boswell-Bèta de gelegenheid om je, in een korte cursus, de noodzakelijke aanvullendeonderwerpen eigen te maken.

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen in wiskunde, natuur- en scheikunde aan de orde:

  Wiskunde
 • statistiek van Bayes
 • natuurlijk grondgetal en natuurlijk logaritmische functies
 • integreren van macht-, exponentiële- en logaritmische functies
 • substitutie-regel en partiële integratie
 • rekenen zonder rekenmachine
  Natuurkunde
 • differentiëren en integreren in de natuurkunde (beweging en velden)
 • hydrostatica
 • rekenen zonder rekenmachine
  Scheikunde
 • Lewis-structuren
 • elektronegativiteit, dipool-binding en dipoolmomenten
 • Lewis-structuur, zuurheid en waterstofbrugvorming
 • In herhaling: gassen en rekenen aan gassen; molair volume
 • rekenen zonder rekenmachine
  Biologie
 • De cel
 • Voortplanting
 • Genetica

Cursusduur:
12 bijeenkomsten.

Studie-uren:
30 contacturen en minimaal 25 zelfstudieuren.

Voorkennis:
Natuurkunde, scheikunde, wiskunde a of b en biologie op vwo eindexamenniveau.

Materiaal:
Het materiaal voor deze cursus krijg je bij de eerste bijeenkomst.

Inspanningsverplichting cursist:
Actieve deelname aan de lessen, thuis opgaven maken en de behandelde stof voor de volgende lesbestuderen.

Examen:
Het "toelatingsexamen arts" vindt plaats op 6 juli 2021 en het "toelatingsexamen tandarts" vindt plaats op 7 juli 2021. Je moet uiterlijk op 15 mei om 23:59 uur zijn ingeschreven voor dit examen.

Vragen:
Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2021 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343