Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Voorbereiding Geneeskunde in België (VWO+)

Als je geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde in België wilt gaan studeren, ben je afhankelijk van het behalen van een entreetoets die toelating tot deze studies in België mogelijk maakt.

Deze entreetoets, het toelatingsexamen arts en tandarts, ligt op een hoger niveau dan wat je hebt behaald met een eindexamen VWO met profiel NG of NT met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie in je pakket. Het slagingspercentage van deze entreetoets ligt rond de 22%, voor Nederlanders rond de 9%. Bij de entreetoets tandheelkunde is dit respectievelijk 26% en 8%. Diergeneeskunde is vanaf 2023 erbij gekomen, maar zal naar verwachting gelijke percentages opleveren.

Om deze entreetoets in België met succes te kunnen behalen, biedt Boswell-Bèta de gelegenheid om je, in een korte cursus, de noodzakelijke aanvullende onderwerpen eigen te maken.

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie aan de orde:

Wiskunde
 • Kansrekening en statistiek
 • Natuurlijk grondgetal en natuurlijk logaritmische functies
 • Integreren van macht-, exponentiële-, logaritmische- en goniometrische functies
 • Oppervlakten en omwentelingslichamen
 • Meetkunde van driehoeken, vierhoeken en cirkels
 • Substitutieregel en partiële integratie
 • Stelsels van vergelijkingen
 • Rekenen zonder rekenmachine
Natuurkunde
 • Mechanica
 • Optica
 • Opwaartse kracht, wet van Archimedes
 • Gaswetten en warmteleer
 • Hydrostatica
 • Elektriciteit en magnetisme
 • Kernfysica
 • Trillingen en golven
 • Rekenen zonder rekenmachine
Scheikunde
 • Orbitalen, Aufbau en elektronenconfiguraties, Periodiek Systeem
 • Chemische binding
 • Elektronegativiteit en polariteit
 • Naamgeving (IUPAC)
 • Lewis-structuren
 • Dipool-binding en dipoolmomenten, waterstofbruggen en van der Waals interacties
 • Oxidatiegetal en redox
 • Zuren en basen
 • Chemisch rekenen, de mol
 • Reactiekinetiek en energiediagrammen
 • Gassen en rekenen aan gassen; molair volume
 • Rekenen zonder rekenmachine
Biologie
 • De cel
 • Stofwisseling
 • Voortplanting
 • Genetica
 • Evolutie
 • Skelet en bewegingsstelsel
 • Zenuwstelsel
 • Hormonaal stelsel

Cursusduur:
12 bijeenkomsten.

Studie-uren:
30 contacturen en minimaal 25 zelfstudieuren.

Voorkennis:
Natuurkunde, scheikunde, wiskunde a of b en biologie op vwo eindexamenniveau.

Materiaal:
Het materiaal voor deze cursus krijg je bij de eerste bijeenkomst.

Inspanningsverplichting cursist:
Actieve deelname aan de lessen, thuis opgaven maken en de behandelde stof voor de volgende lesbestuderen.

Examen:
De examendata, inschrijfdeadlines en kosten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts kun je vinden op https://www.toelatingsexamenartstandarts.be/.

Vragen:
Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343