Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Natuurkunde (VWO)

Physics class

Inhoud cursus

Natuurkunde nodig om je profiel aan te vullen? Onze natuurkundecursussen zijn bedoeld voor toekomstige studenten aan hbo en universiteit die natuurkunde nodig hebben voor hun vervolgopleiding. De meeste deelnemers aan de James Boswell vwo-cursussen zijn toekomstige studenten (dier)geneeskunde en tandheelkunde. Zij volgen naast natuurkunde ook vaak wiskunde, scheikunde en/of biologie bij Boswell-Bèta. Bij het inroosteren van de cursussen is dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid meerdere Bètavakken tegelijk te volgen (het "7vwo-programma").

Boswell-Bèta biedt je:

 • Veel contacturen
 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

De James Boswell cursus natuurkunde behandelt het landelijke vwo-programma natuurkunde zoals vastgesteld door het CvTE en wordt aangeboden in de vorm van zomer-, voorjaars-, najaars- en jaarcursussen.

De lesstof wordt compact behandeld en we werken doelgericht naar het afsluitende examen toe. Er zijn geen schoolonderzoeken en ook is er geen practicum of persoonlijke opdracht, wat betekent dat op het afsluitende examen alle onderwerpen getoetst kunnen worden.

Cursussen

De natuurkunde vwo-cursus wordt gemiddeld negen keer per jaar aangeboden:

 • Jaarcursussen: deze loopt van september tot en met april of van oktober tot en met mei. Er zijn gemiddeld een of twee bijeenkomsten per week, dus in totaal drie tot zes contacturen. De bijeenkomsten zijn overdag.
 • Najaarscursus: deze loopt van september tot en met december. Er zijn drie bijeenkomsten per week van in totaal ca. twaalf contacturen. De bijeenkomsten zijn op twee avonden en zaterdag.
 • Late najaarscursus: deze loopt van oktober tot en met december. Er zijn vier tot vijf bijeenkomsten per week van in totaal twintig contacturen. De bijeenkomsten zijn overdag. Soms is deze cursus alleen in het engels te volgen.
 • Voorjaarscursussen: deze loopt van januari tot en met april of van februari tot en met mei. Er zijn drie bijeenkomsten per week van in totaal ca. twaalf contacturen. De bijeenkomsten zijn op twee avonden en zaterdag.
 • Late voorjaarscursus: deze loopt van april tot en met mei. Er zijn vier tot vijf bijeenkomsten per week van in totaal twintig contacturen. De bijeenkomsten zijn overdag. Soms is deze cursus alleen in het engels te volgen.
 • Zomercursussen: deze beginen direct na de school-eindexamens en loopt door tot eind juli. Ook is er een startmoment na het laatste hbo tentamenblok, deze cursus loopt van eind juni tot en met half augustus. Dit is de meest intensieve variant van de cursus met vijf bijeenkomsten van vier uur per week (twintig contacturen).

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis
 • Onderbouw havo/vwo natuurkunde (NaSK), wiskundige vaardigheden

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten. In de zomer is er elke dag Studielab.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld om de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

140 contacturen en ca. 140 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal
 • Syllabus Natuurkunde VWO en James Boswell oefenexamenbundel, deze krijg je aan het begin van de cursus.
 • BINAS-boekje, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, zevende druk
  • N.B. de 6de druk is ook nog toegestaan
 • Geodriehoek
 • Rekenmachine met logaritmische en goniometrische functies. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Examen

Je sluit de cursus af met het James Boswell examen. Het examenrooster kun je hier vinden. Je staat automatisch ingeschreven voor het examen dat direct volgt op de cursus. Doe je op een ander moment examen, of moet je een herkansing afleggen: schrijf je dan apart in voor dit examen op de examenpagina.

Voor de meeste studierichtingen is het niet nodig een ander examen dan het James Boswell examen af te leggen. Maar ga je geneeskunde, tandheelkunde of biomedische wetenschappen studeren, dan is het in sommige gevallen nodig om het voortentamen van de CCVX af te leggen. Je moet je hier apart voor aanmelden. Onze cursussen bereiden ook voor op dit voortentamen.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende examens. Vraag bij twijfel altijd bij je vervolgopleiding welk examen je moet afleggen.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343