Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Natuurkunde (HAVO)

Physics class

Inhoud cursus

Natuurkunde nodig om je profiel aan te vullen? Onze natuurkundecursussen zijn bedoeld voor toekomstige studenten aan het hbo die natuurkunde nodig hebben voor hun vervolgopleiding. In deze cursus behandelen we dezelfde lesstof als op de middelbare school en werken doelgericht naar het eindexamen. De meeste deelnemers aan deze James Boswell natuurkundecursus op havo-niveau zijn aankomende studenten van Nederlandse vliegscholen of technische hbo-studies.

Deze cursus kan gecombineerd worden met de aanvullende "take-off"-module voor aankomende piloten.

Boswell-Bèta biedt je:

 • Veel contacturen
 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

De James Boswell cursus natuurkunde biedt het landelijke havo-programma natuurkunde zoals vastgesteld door het CvTE en wordt aangeboden in de vorm van zomer-, voorjaars-, en najaarscursussen.

De lesstof wordt compact behandeld en we werken doelgericht naar het afsluitende examen toe. Er zijn geen schoolonderzoeken en ook is er geen practicum of persoonlijke opdracht, wat betekent dat op het afsluitende examen alle onderwerpen getoetst kunnen worden.

Cursussen

De natuurkunde havo-cursus wordt drie keer per jaar aangeboden:

 • Jaarcursus: deze loopt van september tot en met april. Er is een bijeenkomst per week van 3.5 uur. De bijeenkomsten zijn in de avond.
 • Voorjaarscursus: deze loopt van februari tot en met april. Er zijn drie bijeenkomsten per week van in totaal tien tot elf contacturen. De bijeenkomsten zijn op twee avonden en soms op zaterdag.
 • Zomercursus: deze begint direct na de school-eindexamens en loopt door tot eind juli. Dit is de meest intensieve variant van de cursus met vijf bijeenkomsten van vier uur per week (twintig contacturen).

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden. Als je ook geïnteresseerd bent in de aanvullende "Take-Off"-module, kijk dan onderaan ook naar de mogelijkheden om deze tegelijk met de havo-cursus af te leggen, of neem contact op met de afdeling natuurkunde.

Vereiste voorkennis
 • Onderbouw Natuurkunde (NASK)
 • Wiskundige basisvaardigheden

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten. In de zomer is er elke dag Studielab.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld door de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

112 contacturen en ca. 112 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal
 • James Boswell Syllabus HAVO Natuurkunde, deze ontvang je aan het begin van de cursus.
 • BINAS 7e editie, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen
  • N.B. de 6de druk is ook nog toegestaan
 • Geodriehoek
 • Rekenmachine met goniometrische functies. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Examen

Je sluit de cursus af met het James Boswell examen. Het examenrooster kun je hier vinden. Je staat automatisch ingeschreven voor het examen dat direct volgt op de cursus. Doe je op een ander moment examen, of moet je een herkansing afleggen: schrijf je dan apart in voor dit examen op de examenpagina.

Voor de meeste studierichtingen is het niet nodig een ander examen dan het James Boswell examen af te leggen. Maar voor met name technische hbo-opleidingen is een staatsexamen vereist.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende examens. Vraag bij twijfel altijd bij je vervolgopleiding welk examen je moet afleggen.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343