Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Natuurkunde "Take-Off" (HAVO)

Inhoud cursus

Wil je straks goed voorbereid beginnen aan een pilotenopleiding, dan is kennis van natuurkunde onmisbaar. De meeste vliegopleidingen in Nederland stellen daarom natuurkunde op havo niveau verplicht als toegangseis.

Als aanvulling op de havo natuurkunde stof heeft Boswell‑Bèta, in samenwerking met een aantal vliegscholen, een kort cursusprogramma samengesteld waarin een aantal onderwerpen aan bod komen die belangrijk zijn bij de vliegopleiding: de Take-Off cursus. De in deze korte cursus behandelde onderwerpen liggen voornamelijk op het gebied van krachten en de statica en dynamica van gassen. De stof wordt in tien bijeenkomsten behandeld, tijdens de tiende bijeenkomst maak je een afsluitende toets.

Onze Take-Off module is samengesteld in overleg met:

Veelal wordt de Take-Off module aangeboden als onderdeel van onze reguliere havo-cursus. Je krijgt dan naast een havo natuurkunde certificaat ook een certificaat voor de aanvullende Take-Off module. Wil je echter alleen deelnemen aan de Take-Off module, bijvoorbeeld omdat je al examen hebt gedaan in natuurkunde, dan kun je hiervoor apart inschrijven.

Heb je een havo diploma met natuurkunde?

Heb je je diploma recent gehaald, dan kun je je zonder problemen inschrijven voor de Take-Off cursus.

Was het een aantal jaren geleden en heb je daarna niets meer aan natuurkunde gedaan, of twijfel je, neem dan eerst contact op met de coördinator . We checken dan samen of je ingangsniveau natuurkunde/wiskunde voldoende is om de Take-Off cursus te kunnen volgen.

Heb je een havo diploma maar zonder natuurkunde?

Bij Boswell‑Bèta kun je een certificaat natuurkunde havo behalen waarbij de extra Take-off module kan worden opgenomen. Uiteraard kun je ook kiezen voor een reguliere havo-cursus natuurkunde zonder de module Take-off.

Het kan echter zijn dat de vliegschool de cursus inclusief Take-off module voor jou verplicht stelt. Informeer hiernaar bij de vliegschool van je keuze!

Cursussen

De Take-Off module worden drie tot vier keer per jaar aangeboden: aan het eind van de herfst, in het voorjaar en in de zomer.

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

De Take-Off module is een uitbreiding op de havo-cursus natuurkunde en betreft tien aanvullende bijeenkomsten. Kijk voor de afzonderlijke Take-Off bijeenkomsten en inschrijfmogelijkheden bij de cursusmomenten onderaan deze pagina.

Volg je Take-Off in combinatie met onze cursus natuurkunde havo, schrijf je dan in op de pagina van de havo-cursus natuurkunde.

Vereiste voorkennis

Voor het volgen van de Take-Off module moet je havo-examen hebben gedaan in natuurkunde of een aanvullende natuurkunde cursus op havo niveau hebben gevolgd.

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld door de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

Voor de module Take-off: 30 contacturen, ca. 30 uren zelfstudie, en een tentamen.

Voor de natuurkunde havo cursus met module Take-Off: 138 contacturen, ca. 130 uren zelfstudie en twee tentamens.

Voor de natuurkunde havo cursus zonder module Take-Off: 108 contacturen, ca. 100 uren zelfstudie en een tentamen.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Voor de module Take-Off ontvang je een certificaat wanneer je minimaal 9 van de 10 lessen hebt bijgewoond en wanneer je geslaagd bent voor de afsluitende toets (deze is bij de cursus inbegrepen).

Voor de natuurkunde cursus havo ontvang je een certificaat als je geslaagd bent voor het afsluitende examen (hiervoor moet je je apart inschrijven).
Het Take-Off gedeelte van de cursus wordt apart getoetst en hiervoor krijg je dan ook een apart certificaat. Examen en toets zijn bij de cursus inbegrepen.

Materiaal

Benodigd materiaal voor de Take-Off module:

  • Take-Off Syllabus: deze wordt aan het begin van de cursus uitgedeeld
  • BINAS-boekje, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, 7de druk
    • N.B. de 6de druk is ook nog toegestaan
  • Geodriehoek
  • Rekenmachine met logaritmische en goniometrische functies. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Examen

De "Take-Off" module wordt binnen de cursus getoetst.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Let op dat je je bijtijds inschrijft. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt besloten of deze al dan niet doorgaat en bij te weinig inschrijvingen kan de cursus worden afgelast.

Onderstaande inschrijfmogelijkheden zijn ALLEEN voor de afzonderlijke Take-Off module. Doe je Take-Off in combinatie met onze cursus havo natuurkunde, schrijf je dan in op de natuurkunde havo pagina.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343