Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Nascholing Informatica (Docenten)

Logo i en i

Nascholing VO Informatica keuzethema's

De gezamenlijke lerarenopleidingen (universiteiten en HBO's) organiseren samen met de vakvereniging i&i en SLO een serie cursussen over de keuzethema's en bijbehorende lesmodules voor het nieuwe examenprogramma informatica. De cursussen zijn met name gericht op informaticadocenten voor de bovenbouw havo en vwo.

Voor informatie over de inhoud van het programma kun je terecht op https://ieni.github.io/inf2019/nascholing.html

Op deze pagina kun je je voor de onderdelen van het nascholingsprogramma inschrijven.

Heb je vragen over je inschrijving, neem dan contact op met de adminstratie.

Voor inhoudelijke vragen over de modules kun je terecht bij: .

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2020 Boswell-Bèta / Zélide