Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

Wiskunde T

Bij een pre-masteropleiding of schakeljaar aan een Technische Universiteit wordt soms van je verwacht dat je een instaptoets maakt. Deze instaptoets heet het voortentamen Wiskunde T. De stof voor deze toets is grotendeels gebaseerd op het wiskunde B-programma van het vwo. Bij deze toets mag je geen rekenmachine gebruiken.

Let op! De Open Universiteit neemt per 1 september 2022 niet langer het Wiskunde T examen af. Het is dus niet meer mogelijk om los examen in dit vak te doen. Schrijf je dus alleen in voor onderstaande cursus als de opleiding een alternatieve oplossing geboden heeft.

Om deze instaptoets met succes te kunnen behalen, biedt Boswell-Bèta een korte maar intensieve voorbereidingscursus.

Om deze instaptoets met succes te kunnen behalen, biedt Boswell-Bèta een korte maar intensieve voorbereidingscursus.

Let op! Deze cursus is bedoeld voor hbo-studenten die verder willen studeren aan een Technische Universiteit en het voortentamen Wiskunde T moeten maken. Dit is een aanvullende module en geen vervanging voor de volledige cursus vwo wiskunde B.

Cursusinhoud

De onderwerpen die bij de instaptoets wiskunde T worden getoetst, kun je vinden in het volgende document: Onderwerpen wiskunde T

Vereiste voorkennis

Een technische hbo-opleiding waarin het onderwerp integreren aan de orde is geweest.

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt. Voor extra ondersteuning ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen, bijvoorbeeld om de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

18 contacturen en ca. 18 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal
  • James Boswell syllabus Wiskunde T. Je ontvangt deze op de eerste bijeenkomst.
  • Optioneel: Een handig boekje om je basiskennis op te frissen is Basisvaardigheden Wiskunde (ISBN 9789001575175). Dit boekje is niet verplicht maar wordt aangeraden.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Let op dat je je bijtijds inschrijft. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt besloten of deze al dan niet doorgaat en bij te weinig inschrijvingen kan de cursus worden afgelast.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2022 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343