Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Basiscursus Wiskunde B (HAVO/VWO)

Inhoud cursus

Voor wiskunde B is het nodig dat je voldoende routine hebt in de belangrijkste basisvaardigheden zoals machtsverheffen, worteltrekken, haakjes wegwerken, ontbinding in factoren en het oplossen van eerste en tweedegraads vergelijkingen. Je oefent deze vaardigheden in de basiscursus wiskunde B.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Eerste- en tweedegraads functies.
  • Exponentiële functies en vergelijkingen.
  • Logaritmen en logaritmische functies.
  • Differentiaalrekening: de afgeleide functie.
  • Het differentiëren van machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies.
  • Inleiding in de regels voor het differentiëren: productregel, quotiëntregel en kettingregel.

Als je deze cursus met een goed resultaat hebt afgerond dan heb je voldoende voorkennis om met een grote kans op succes in te stromen in de James Boswell cursus wiskunde B.

Cursussen

De Basiscursus Wiskunde B wordt een aantal keer per jaar aangeboden. Aansluitend op deze cursus kun je instromen in een cursus wiskunde B of havo- of vwo-niveau.

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis

Deze cursus is bedoeld voor studenten die zich willen voorbereiden op een cursus havo wiskunde B of vwo wiskunde B.

Volg éérst de basiscursus wiskunde A/C als je:

  • alleen wiskunde hebt gehad op het vmbo of een niet-technische mbo-opleiding.

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld door de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

32 contacturen en ca. 30 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

  • Basisboek wiskunde B. Deze wordt bij aanvang van de cursus verstrekt.
  • Geodriehoek
  • Een eenvoudige wetenschappelijke rekenmachine, bijvoorbeeld de Casio FX82-MS. In plaats van een eenvoudige rekenmachine is een grafische rekenmachine ook toegestaan. Kijk op de pagina Wiskunde B (havo) of Wiskunde B (vwo) om te zien welke grafische rekenmachines zijn toegestaan.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Deze is vooral diagnostisch bedoeld. Het resultaat geeft je de nodige informatie over jouw kansen bij een cursus wiskunde B.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343