Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Wiskunde D (VWO)

Inhoud cursus

Deze cursus is bedoeld voor enthousiaste wiskunde-B'ers die zich extra willen voorbereiden op het eerste jaar van een technische of bèta-opleiding.

Voor veel studenten is de overstap van de middelbare school naar het eerste jaar van een bèta-opleiding groot. Bij de wiskundevakken wordt de stof in een veel hoger tempo aangeboden dan op school. Daarnaast wordt een andere manier van denken van je verwacht. Er ligt minder nadruk op het maken van 'sommetjes' en de stof heeft een abstracter karakter. Het is belangrijk om kritisch te kunnen kijken naar een probleem en te kunnen beoordelen welke gereedschappen je nodig hebt om het probleem aan te pakken. In de wiskunde D-cursus staan deze vaardigheden centraal.

Boswell-Bèta biedt je:

 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

De inhoud van de wiskunde D-cursus komt in grote lijnen overeen met landelijke programma vwo wiskunde D dat is vastgesteld door het CvTE (College voor Toetsen en Examens). De precieze invulling is tot stand gekomen in overleg met verschillende universiteiten. Tijdens de cursus bestudeer je onderwerpen die niet tot het reguliere vwo wiskunde B-programma horen, zoals complexe getallen, differentiaalvergelijkingen en mathematische statistiek.

Cursussen

In deze cursus worden onderwerpen uit het vwo wiskunde D-programma behandeld.

De vwo wiskunde D-cursus wordt in de zomer aangeboden. Het startmoment is direct na de eindexamens van de middelbare school. De cursus duurt vier weken en bestaat uit twintig bijeenkomsten van 3,5 uur. Bij ieder contactuur moet je rekening houden met minimaal één uur zelfstudie.

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis

Parate voorkennis van vwo Wiskunde B

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld om de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven in de richting van de oplossing, of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

70 contacturen en ca. 70 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen, thuis opgaven maken en de behandelde stof voor de volgende les bestuderen.

Materiaal
 • Getal & Ruimte (11e ed) wiskunde d vwo deel 1 9789001842383
 • Getal & Ruimte (11e ed) wiskunde d vwo deel 2 9789001842390
 • Getal & Ruimte (11e ed) wiskunde d vwo deel 3 9789001842406
 • Getal & Ruimte (11e ed) wiskunde d vwo deel 4 9789001842413
 • Grafische rekenmachine uit de volgende lijst:
  • Texas Instruments
   • 84 Plus T: OS 5.1 of hoger (voor het laatst toegestaan in augustus 2023)
   • 84 Plus CE-T: OS 5.6 of hoger
   • 84 Plus CE-T Python Edition: OS 5.6 of hoger
   • Nspire CX (alleen de versie zonder CAS): OS 4.5.4 of hoger
   • Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS): OS 5.3.3 of hoger
  • Casio
   • fx-9860GII (SD): OS 2.11 of hoger
   • fx-CG20: OS 3.12 of hoger (voor het laatst toegestaan in augustus 2023)
   • fx-CG50: OS 3.50 of hoger
  • Hewlett-Packard
   • HP Prime: firmware 2.1.14603 (2021-12-02) of hoger
  • NumWorks
   • De grafische rekenmachine van NumWorks: versie 16 of hoger

  Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan. Een voorbeeld hiervan is de TI 84 Plus zonder de toevoeging T of CE-T.

 • Passer

Let op! Voor deze cursus dien je zelf de boeken te bestellen. Als je de boeken tweedehands koopt, let er dan goed op dat je de 11e editie bestelt.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvang je, bij actieve deelname aan de lessen én een aanwezigheid van minimaal 85%, een certificaat.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Maak hiervoor gebruik van het contact-formulier en specificeer hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt, en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2023 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343