Boswell-Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

Over Boswell-Bèta

Onze expertise en ervaring richten zich op de volgende gebieden:

  • Aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs: het aanvullen van een vakkenpakket (profielaanvulling), instromen met een buitenlandse vooropleiding of het behalen van een colloquium doctum of 21+ traject.
  • Succesvol doorstromen: van mbo naar hbo of van hbo naar universiteit (bachelor, pre-master of schakeljaar).
  • Ondersteunend (wiskunde)onderwijs binnen of voorafgaand aan de bacheloropleiding (statistiek, wiskunde voor economie, technische wiskunde).
  • Foundationprogrammes voor technische en medische opleidingen.
  • Maatwerkonderwijs en speciaal te ontwikkelen bèta-onderwijs voor onderwijsinstellingen en organisaties, groepen en individuele studenten.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell-Bèta / Zélide, KvK 53132343